Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Kursinnehåll

 

Exempel på innehåll vid en endagsutbildning

Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare

“Probleminventering” . Dvs vad är viktigt för kursdeltagarna av vi belyser och arbetar med under kursen.

Arbetsmetodik med principtänkande- Hur använder jag naturliga ”grundlagar” såsom ex. friktionsförändring, rörelseenergi, avståndsanpassning och naturligt rörelseområde, för att använda minsta möjliga kraft när jag arbetar.

Kroppsmedvetenhet- Hur fungerar min egen kropp vid belastning? När har jag balans? Koordination?Vad är det som gör att jag får förslitningar i kroppen? Hur kan jag förhindra det?

Handkunskap -Hur använder jag mina händer som ett mjukt och behagligt arbetsredskap? Mina händer som ett redskap i ett gott bemötande? Överkraft i händerna går in i brukarens kropp och skapar obehag.

Arbetsställningar/ Rörelsemetodik. Hur kan jag röra mig vid en förflyttning och samtidigt behålla en god balans? Placering, rörliga fötter.
Arbeta med benkraft

Kroppshanteringsmetodik – Hur kan jag på ett mjukt, skonsamt och värdigt sätt ”guida”, stödja och förflytta en annan människa? Var får jag ta ? Hur ska jag ta? Vad är ett naturligt, skonsamt rörelseområde? Individuellt rörelsemönster? Etik, respekt, hänsyn.

Arbetsmiljölagen – genomgång av relevanta avsnitt

Praktiska förflyttningsövningar – Utifrån kursdeltagarnas önskemål över vi praktiskt på några förflyttningsituationer.Tex :

Högre upp i säng.

Vändningar i säng

Från säng till rullstol

Utbildningen skräddarsys enligt gruppens önskemål och arbetssituation.

Utbildningsdagen varvar korta avsnitt av teori med praktiska övningar.