Utbildningar

Målet med våra utbildningar är att du skall lära dig ett arbetssätt som är skonsamt för din kropp, som minskar belastningsskador och värk.  När det gäller yrken där du arbetar med människor är samspelet mellan personal och brukare/boende viktigt. Bemötande och kommunikation är därför, utöver arbetsteknik,  en viktig del i våra utbildningar.


Lågaffektivt bemötande, självskydd,
hot & våld

Bemötande, mjukt självskydd och konflikthantering - med en etisk och medmänsklig inriktning.


Ergonomi och föremålshantering

Använd dina krafter optimalt inte maximalt. Med bra arbetsteknik, principtänkande och ergonomi blir ditt arbete lättare.


Förflyttningskunskap

Durewallmetoden - aktuell förflyttningskunskap med empati, omtanke och ett etiskt tänkande. Helt i linje med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.


Hjärt och Lungräddning

Plötsligt hjärtstopp är ett akut sjukdomstillstånd och kan drabba vem som helst. När detta inträffar är det väldigt viktigt att behandling med hjärt- och lungräddning påbörjas i tid.


Ledarskapsutbildningar

Utbildningar som visar sambandet mellan ett hälsofrämjande ledarskap, arbetsglädje, god ekonomisk hushållning, kvalité och kundnytta.


Utbildningar inom assistansverksamhet

Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. Du ska finnas som en hjälp i vardagen, visa respekt och professionalitet. Du måste vara stödjande och lyhörd, vilket är extra viktigt när du arbetar i en annan människas hemmiljö.  Här hittar du utbildningar som hjälper dig i ditt arbete.


Externa föreläsare

David Saleh, Georg Rein och Anneli Jäderholm. Tre av våra externa föreläsare som erbjuder föreläsningar inom bemötande, psykiatri, självskadebeteenden mm.


Webkurser / onlineutbildningar

Flera av våra utbildningar går nu att delta i på distans som onlineutbildningar. Via din egen dator är du delaktig i föreläsningarna och har möjlighet att interagera med föreläsaren. 
Vill du gå en utbildning när det passar dig?  Då är våra webkurser något för dig. 

Exempel på företag och organisationer som anlitar oss

Kommuner, landsting, privata vårdföretag, myndigheter, assistansbolag men även företag inom handel, lager väljer att utbilda sin personal hos oss.