Information om Covid-19

För personliga assistenter

För personliga assistenter

Om kursen

För dig som arbetar inom personlig assistans, särskola, korttidsboende. Passar även för dig som vårdar en anhörig i hemmet.

Dagen ger dig konkret och praktisk kunskap om hur du arbetar med förflyttningar. Under kursdagen får du praktiskt träna på aktuell och skonsam förflyttningskunskap anpassad till din arbetssituation.

I en förflyttningssituation lägger vi också vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig situation för båda parter. Det ger en känsla av framgång vilket i sin tur leder till trygghet och förtroende som underlättar förflyttningen för personalen. Brukaren upplever en trygg, säker och skonsam förflyttning.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det betyder att en förflyttning skall vara bra för mig som personal med så liten belastning på min kropp som möjligt, men den skall också vara trygg och värdig för den person som behöver mitt/vårt stöd.

Utbildningen kan med fördel genomföras i hemmet hos kunden.

Intresseanmälan / Boka

Kurstillfälle 
Stockholm
  • 29 nov 2021