Durewall InstitutetSverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Utbildningar

Forskning

Referenser

Durewallmetoden

Kontakt

Om oss

Intresseanmälan

Ring oss på 0771 - 220 700
Sverige och nordens största utbildare inom förflyttningsteknik.

Kursinnehåll

 

 Exempel på hur en kursdag kan se ut.

-  Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare

 - Probleminventering – vilka situationer har kursdeltagarna upplevt kring hot och våld ?

 - Hur och varför uppstår hotfulla och våldsamma situationer inom skolan ?

-  Aggressionsteorier och bakomliggande faktorer

- Hur tyder vi tidiga tecken på ett utagerande/aggressivt beteende ?

 - Konfliktdämpande bemötande. Vad är det ?  

  - Talet och kroppsspråkets betydelse – Hur kan jag förebygga att en obehaglig situation uppstår med hjälp av det egna bemötandet, verbalt, dvs tal och tonfall  och med kroppsspråket?  

-  Verbal konflikthantering. Konfliktdämpande kommunikation

-  Mjukt självskydd; Vi övar på att skydda oss och andra i olika fysiska situationer utan att kränka eller använda onödigt mycket kraft. T ex. grepp i kläder eller hår eller att eleven får tag i föremål som kan vara farliga för personen själv eller omgivningen.  Slag, spark, grepp i handleder/fingrar/ . Övningarna anpassas efter gruppens önskemål och behov.

- lagar och föreskrifter, bl a nödvärnslagen. Genomgång av relevanta avsnitt