Att få leva som andra

Att få leva som andra

Om kursen

Inriktning personlig assistans

Kursinnehåll
Målet med personlig assistans
- att få stöd och leva som andra
- att arbeta FÖR personen MED ev. vårdnadshavaren/företrädare

Vad säger lagen?
- Självbestämmande och självständighet – VAD är det och HUR gör vi det för personen?
Vi blir konkreta och listar upp vilka självständighetsmål som personen vill skall vara i fokus.

- Bevarad integritet och respekt – VAD är det och HUR arbetar vi med det?
Vi blir konkreta och listar upp hur vi skall visa respekt och värna om personens fysiska och mentala integritet.

Att få växa och bli bättre
- kommunikation – vägen till delaktighet och självstyre
- motivation, uppmuntran och bekräftelse
- att få tro på sin egen förmåga
- empati eller sympati?


Etiska dilemman

Avslut – Hur håller vi det aktiverande arbetssättet levande?

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan