För sjukgymnaster / fysioterapeuter och arbetsterapeuter

För sjukgymnaster / fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Om kursen

En praktiskt inriktad utbildning, under tre dagar, som ger dig  fördjupad och aktuell kunskap i Durewallmetodens principbaserade förflyttningskunskap.

Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och som vill utöka eller fördjupa dina kunskaper i förflyttningskunskap samt att handleda personal i vardagliga förflyttningssituationer .

Du kommer att få lära dig Durewallmetodens grunder. På ett pedagogiskt grund bygger vi kunskap från del till helhet där du lär dig att koppla ihop  principerna till skonsamma och ergonomiska arbetsrörelser. Med Durewallmetoden lär du dig att arbeta med minsta möjliga kraft utifrån ett lösningsfokuserat och flexibelt arbetssätt. Inlärningen blir logisk och därmed bestående och stärker dig i din roll som handledare. Du får ökad insikt kring vilka faktorer som påverkar en säker och trygg förflyttning för både personen och den som assisterar. Med metoden som stöd får du verktyg som du direkt kan använda i ditt kliniska arbete och vid handledning av personal. Med  personen/kundens trygghet, värdighet och delaktighet i fokus skapas ett personcentrerat och aktiverande förhållningssätt i mötet mellan person och den som assisterar . Målet är att stärka individens egna förmågor och minska belastningen på personalen i samband med förflyttningar.

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2019:6 bekräftar Durewallmetoden med sitt mångdimensionella och flexibla synsätt på säkra förflyttningar. Durewall institutet har arbetat och utvecklat förflyttningskunskap, grundad på fysiska och biomekaniska principer, under 50 års tid. En väl beprövad metod i ständig utveckling.

Röster från tidigare utbildning:

"Om man lyckats få in mer av detta inom äldreomsorgen skulle personal stärkas och jag tror BPSD - symtom skulle minska inom demensvård"

"Sällan kunskap fastnar på det sätt det här gjorde. Värdefullt!"  

 

Gillade du den här kursen? Vi vill gärna höra från dig.


Intresseanmälan

Kurstillfälle
Stockholm

22-24 januari Fullbokad

16-18 april 

17-19 september

Kursarvode: 8.500 kr/ person. Kursarvodet inkluderar fika, lunch, kursmaterial samt kursintyg