Förflyttningskunskap och bemötande

Durewallmetoden –  aktuell förflyttningskunskap med empati, omtanke och ett etiskt tänkande.

Vår förflyttningsutbildning är så mycket mer än bara ergonomi. För att lyckas med konsten att stödja och assistera en person krävs det omtanke, empati och ett etiskt tänkande. I våra utbildningar är kommunikation och bemötande invävt i förflyttningssituationerna.Vi använder också ett mjukt och skonsamt sätt att beröra och ta i människor. Med minsta möjliga kraft som grundprincip blir det naturligt att inte ” ta över” utan istället låta personen ha initiativet att styra och göra så mycket som möjligt i varje moment. Det ger en skonsam assistans och omsorg som också är funktionsbevarande och aktiverande.

Det är en mycket viktig del för att uppnå en bra situation både för personen i behov av insats och personalen.